Banner Left
ccn logo banner
Team
 Thomas Altrock
taltrock.png
Fachgebiet: Technik
Position: Geschäftsführer
Tel:
E-Mail:
 Jerome Mondani
taltrock.png
Fachgebiet: Technik, Webdesign
Position: Geschäftsführer
Tel:
E-Mail:
 Dennis Altrock
daltrock.png
Fachgebiet: Mediendesign, Bookings, Werbung, Technik
Position: Freier Mitarbeiter
Tel:
E-Mail: